VUOSIKOKOUS 2021 ETÄNÄ!

Martinniemen kyläyhdistys ry:n vuosikokous pidetään koronarajoitusten takia tänä vuonna etänä internetissä Teams-kokouksena tiistaina 23.2. ja se alkaa klo 18.00.

Kokoukseen pääset tästä linkistä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlZjliNTEtMGE3YS00YzQ2LWJmOGMtNTRlZDU0NTJhZDEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f9ce49a-5101-4aa3-8c75-0d5935ad6525%22%2c%22Oid%22%3a%22e8cd97f5-d058-4f78-a20c-83310fdd7a3a%22%7d

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Linkki asialistaan: https://www.martinniemi.fi/wp-content/uploads/2021/02/Vuosikokouksen-asialista-2021.pdf

Muutama etäkokouskäytäntö:
-Jotta yhteys ei kuormitu liikaa, ne joilla ei ole puheenvuoroa pitävät kameran suljettuna ja mikrofonin mykistettynä
-Puheenvuoroa voit pyytää käyttämällä “vilkuta kättä”-toimintoa tai kirjoittamalla nimesi chat-laatikkoon
-Kun puheenjohtaja antaa puheenvuoron, voit avata mikrofonisi (ja kamerasi) ja käyttää puheenvuorosi

Tervetuloa mukaan!

Terveisin kyläyhdistyksen hallitus