Tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä 6.5.2019. Viimeisin muutos 6.5.2019.

Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Martinniemen Kyläyhdistys ry

Y-tunnus:                           1511219-5

Osoite:                               c/o Soronen Vahtolantie 12, 90850 Martinniemi

Sähköpostiosoite:             info@martinniemi.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sähköposti:                        info@martinniemi.fi

Tietosuojavastaava

Sähköposti:                        info@martinniemi.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteriä ylläpidetään yhdistyslain mukaisin perustein.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi, lähiosoite ja sähköpostiosoite mikäli tiedossa.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tiedot päivitetään vuosittain. Halutessaan jäsen voi pyytää tietojensa poistoa rekisteristä, ja ne poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään henkilöltä itseltään (kirjallisesti, sähköpostilla tai näiden sivujen jäsenlomakkeen kautta)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.